Ana içeriğe atla

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi ve Kalite Koordinatörlüğünün organize ettiği 'Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı' çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali DURDU toplantıya katılan kalite elçilerimize YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yükseköğretim kurumlarında kalitenin önemine vurgu yaptı. Dış Değerlendirme Programının kurumun kendi iç değerlendirme sürecinden de yararlanmak suretiyle Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen bir değerlendirme takımı aracılığıyla değerlendirilmesini kapsadığından ve kurumun kurumsal özerkliğini koruyup yüksek öğrenim alanında rekabet avantajı olarak kullanabileceği bir süreç olduğundan bahsetti. Bu sürecin ziyaret öncesi, kurum ziyareti ve ziyaret sonrası olmak üzere 3 aşaması olduğunu belirtti. Dış değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi verdi. Yine bu program kapsamında Üniversitemiz içi etkili iletişimi artırmak ve fikir birliğine ulaşmak adına Kalite Koordinatörlüğünün hazırlamış olduğu Kurumsal Dış Değerlendirme Rehberini tanıttı. Kalite elçilerimizin katılımıyla verimli geçen toplantı soru cevap etkinliğinin ardından sona erdi.

UZEM tarafından kayda alınan toplantıya buradan ulaşabilirsiniz.